O nás

Sídlo spoločnosti ONE SPED s.r.o. sa nachádza v Nitre, priamo v areáli Colného úradu, čo nám

umožňuje plynulé zabezpečovanie colno – deklaračných služieb vo všetkých oblastiach pre fyzické

osoby a firmy.

Zabezpečíme Vám komplexné spracovanie dokladov pre pohyb tovaru medzi Európskou úniou (EU)

a tretími štátmi.

Poskytujeme Vám aj vyhotovenie štatistických hlásení INTRASTAT – SK ako i poradenstvo

v uvedených oblastiach.